Studera atmosfären

Vår planet är omsluten av ett luftskikt, atmosfär, som är en av de viktigaste förutsättningarna för liv på jordens yta. Atmosfären består huvudsakligen av kväve (78 %) och syre (21 %) samt andra ämnen som vattenånga, ozon, koldioxid m.m. Ozon, som till skillnad från syrgas, består av tre syreatomer istället för två, absorberar den kortvågigaste, och för livet farligaste, ultraviolettstrålningen från solen.

Jorden fotograferad av NASA:s vädersatellit GOES 8

Atmosfären ser inte likadan ut hela tiden – den växelverkar med jorden och det sker en mängd olika processer som avspeglar bland annat variationer över dygnet, de olika årstiderna samt människans inverkan.

Atmosfärsstudier genomförs med olika instrument som kan placeras på satelliter, sondraketer, ballonger och på marken. Satellitmätningar har stora fördelar då man kan studera mycket stora områden under flera år vilket ger upphov till värdefulla tidsserier, till exempel variationer av ozonhalten i tid och rum under flera år.

Atmosfärsforskning har starka traditioner i Sverige och det finns ett flertal forskargrupper som arbetar med olika frågeställningar. Sverige har också, tillsammans med Kanada, Finland och Frankrike, utvecklat en egen forskningssatellit, Odin, som ända sedan 2001 har studerat atmosfären med fokus på variationerna av ozonhalten och vattenånga.

 

Senast uppdaterad: 12 oktober 2017