Observera hav och isar

Satelliter är ett utmärkt verktyg för att studera jordens hav och isar. Satelliterna ger stora översikter och data tas ned regelbundet så att alla variationer blir synliga för forskarna. Information om hav och isar är av stort intresse för bland annat klimatforskarna.

Långa serier av satellitbilder har visat att istäcket runt Nordpolen smälter betydligt snabbare än väntat. Även vissa delar av Antarktis påverkas av ett varmare klimat. Bildserien nedan visar hur delar av istäcket i nordvästra Wedellhavet krympt och kollapsat. Området som kallas Larsen är uppdelat i sektorer och istäcket flyter ovanpå havet i direkt anslutning till inlandsisen på Antarktis. Under en dramatisk sommarperiod bröts Larsen B, ett område med en yta större än Gotland, sönder och stora isberg flöt ut i havet.

 Istäcket i nordvästra Wedellhavet 1986 Istäcket i nordvästra Wedellhavet 1997 Istäcket i nordvästra Wedellhavet 2002

   1986                                              1997                                           2002

Även övervakning av haven med satellit ger viktig kunskap om klimatets utveckling. Från satelliterna mäts bland annat havets nivå, färg och temperatur. Informationen om havsytans variationer används också inom havsforskningen för att bedöma algblomningar, havsnivåhöjning, strömmar och vågor.

Esas satelliter ERS, Envisat och Cryosat har bidragit till ökad kunskap om jordens hav och isar. Nu finns även Sentinel-1, -2 och -3 i det europeiska programmet Copernicus som kommer att fortsätta att förse forskarna med viktiga data om hav och isar.

Senast uppdaterad: 12 oktober 2017