Vår planet

Satelliter är ett bra hjälpmedel när man vill titta ner på jorden för att se vad som händer här. Data från satelliter hjälper oss att få svar på frågor om jordens skogar, åkrar, öknar, hav och atmosfär. Människan påverkar ju sin omgivning dramatiskt och med den överblick som satellitbilder ger kan sådana förändringar följas över tiden.

Ibland är det helt nödvändigt att använda satelliter för att få tag på de data som behövs. Satelliter är unika eftersom de snabbt och regelbundet hämtar information över hela jorden. De kan göra mätningar var som helst på jorden och blir aldrig hindrade av besvärlig terräng. Ingen kan heller hindra dem från att flyga över.

Att undersöka jorden från rymden på detta sätt kallas jordobservation eller fjärranalys, och tekniken används t.ex. för att beskriva miljön och klimatet och för att analysera de förändringar som sker.

Satellitdata över Sverige tas ner årligen och är fritt tillgängligt för alla på saccess.lantmateriet.se.

Sedan mars 2017 finns satellitdata över Sverige, både i form av radar och optiska bilder, fritt tillgängliga för alla via satellitdataverktyget Swea: swea.rymdstyrelsen.se

 

Besök gärna sidan "Frågor och svar"

 

Med blicken mot jorden – satellitbilder för samhällsnytta och forskning

Satellitdata är en etablerad del av vårt samhälle och en del av vår moderna infrastruktur. Alltfler svenska myndigheter, företag och organisationer använder sig av fjärranalys i sin verksamhet. Skriften "Med blicken mot jorden", som ges ut av Rymdstyrelsen, ger konkreta exempel på hur satellitdata används i Sverige och utomlands.

Ladda ner skriften  (PDF-fil, 12 Mb)

Beställ skriften kostnadsfritt

 

 

Senast uppdaterad: 12 oktober 2017