Sveriges officiella register över svenska satelliter


I enlighet med internationella regler (rymdfördraget från 1967 och registreringskonventionen från 1976) är Sverige skyldigt att föra ett register över svenska rymdföremål. I enlighet med förordningen om rymdverksamhet (SFS 1982:1069, 1994:114) förs detta register av Rymdstyrelsen. Registret nås via länken nedan.

Svenska satellitregistret (PDF-fil, 93,5 kB)

Senast uppdaterad: 8 juni 2017