Sverige i rymden

Svensk rymdverksamhet kan sägas startade 1961 då den första svenska raketuppsändningen genomfördes. Raketen, som av pressen kallades Plutnik, sändes upp från Robotbyråns försöksplats i Norrbotten. Fem år senare, 1966, grundades den svenska raketbasen Esrange. 1972 togs ännu ett steg i den svenska rymdverksamheten med bildandet av en svensk rymdmyndighet, Rymdstyrelsen, och ett statligt bolag, Swedish Space Corporation (Rymdbolaget).

Idag finns det flera svenska företag och svenska forskare som arbetar med rymdverksamhet. Sverige har byggt flera satelliter i forskningsfronten. Sverige har också många myndigheter och företag som är duktiga användare av satellitdata.

Det svenska rymdprogrammet genomförs till största delen i internationellt samarbete, främst inom ramen för det europeiska rymdorganet Esa. Sverige har varit medlem i Esa sedan det upprättades 1975.

Rymdkanalen


I april 2009 inför att Sveriges enda astronaut Christer Fuglesang skulle göra sin andra rymdresa lanserade Rymdstyrelsen webbplatsen Rymdkanalen.se. Med Rymdkanalen vill myndigheten sprida information om små och stora händelser med rymdanknytning, främst svenska men även internationella. På Rymdkanalen bloggar redaktionen flera gånger i veckan. Där möter man också spännande gästbloggare som på olika sätt är berörda av rymden i sitt arbete eller på sin fritid. I filmarkivet finns mängder av intressanta videofilmer om olika verksamhetsområden med rymdtema. Målgruppen för Rymdkanalen är i första hand ungdomar mellan 15-25 år.


rymdkanalen

Senast uppdaterad: 12 januari 2016