Sondraketer

Maxus 1

Sondraketer används för att studera atmosfären, speciellt området ovanför cirka 40 km dit flygplan och ballonger inte når. Sondraketer skjuts upp till den övre atmosfären, eller jordnära rymden, och sedan faller de tillbaka ner till marken. Sondraketer är också ett billigt alternativ till satelliter för forskning i tyngdlöshet.

Ett aktivt sondraketprogram

Tillgången till raketbasen Esrange gör att Sverige har ovanligt bra förutsättningar för ett aktivt sondraketprogram. I samarbete med framförallt Tyskland har Svenska Rymdaktiebolaget byggt upp en hög kompetens. Med finansiering framförallt från ESA:s mikrogravitationsprogram skjuts regelbundet fyra typer av sondraketer upp från Esrange (Mini-Texus, Texus, Maser och Maxus). Den största av dessa, Maxus, når en höjd på upp till 900 km, vilket ger omkring 15 minuters tyngdlöshet innan den tränger ner i atmosfären igen. Efter landning med fallskärm hämtas nyttolasten med helikopter och forskarna kan redan efter någon timme få tillbaka sin experimentmodul.

Rexus Bexus - unikt europeiskt studentprogram

Rymdstyrelsen erbjuder i ett samarbete med Esa och den tyska rymdorganisationen DLR studenter från hela Europa att designa och bygga egna experiment som sedan skickas upp med ballonger och sondraketer från Esrange utanför Kiruna.

Läs mer om studentprojektet Rexus Bexus

Senast uppdaterad: 12 oktober 2017