Underlag till forsknings- och innovationspropositionen

Sju förslag till riktade forskningssatsningar och fem förslag till nya grepp för att öka forskningens kvalitet och användbarhet.
Sex forskningsfinansierande myndigheter, Energimyndigheten, FAS, Forskningsrådet Formas, Rymdstyrelsen, Vetenskapsrådet och VINNOVA, överlämnar idag ett gemensamt underlag till regeringens kommande forskningsproposition. Förslaget bygger på att stort antal analyser från respektive myndighet av det svenska forsknings- och innovationssystemet – tillsammans med utblickar mot omvärlden. Jan Björklund som tar emot underlaget från sex forskningsfinansiärer

Läs mer på Vetenskapsrådets webbplats

Läs pressmeddelandet 

Bild: Fr. v. Birgitta Palmberger, Energimyndigheten, Olle Norberg, Rymdstyrelsen, Rolf Annerberg, Formas, Charlotte Brogren VINNOVA, Jan Björklund, utbildningsminister, Mille Millnert, Vetenskapsrådet och Erland Hjelmquist, FAS. Foto: Emma Aby

Senast uppdaterad: 27 oktober 2011