Rymdstyrelsen söker handläggare med ansvar för juridik och internationella frågor

Arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta med stimulerande och varierande arbetsuppgifter i en utåtriktad och internationell miljö. Befattningen erbjuder en spännande kombination av internationellt inriktat arbete i rättsliga frågor och verksjuridiskt arbete. Då befattningen är nyinrättad får du en viktig roll i att vara med och utforma den från grunden.

Du ansvarar för alla typer av juridiska frågor som uppkommer i verksamheten, och fungerar som allmänt juridiskt stöd i frågor som rör bl.a. avtal, upphandling, IT- och säkerhetsarbete, offentlighet och sekretess. De specifikt rymdjuridiska arbetsuppgifterna inkluderar bl.a. frågor gällande befintlig och ev. ny framtida svensk rymdlagstiftning, beredning av tillståndsärenden, att vara kontaktperson i Rymdstyrelsens samarbete med Post- och telestyrelsen och att handlägga vissa import- respektive exportfrågor.

Till de internationella frågorna hör att samordna och hålla i kontakter med andra länders rymdmyndigheter och ambassader samt att stödja Rymdstyrelsens handläggare i juridiska frågor angående Esas (European Space Agency) deklarationer och resolutioner samt i frågor som rör internationella och EU-avtal. Vidare kommer du att ansvara för Rymdstyrelsens samarbete med Regeringskansliet och Utrikesdepartementet i frågor som handlar om Sveriges arbete i Esa, samt FN:s utskott om fredlig användning av yttre rymden (COPUOS). Du kommer även att vara svensk delegat i Esas International Relations Committee. Andra arbetsuppgifter kan tillkomma.

Organisatoriskt är tjänsten placerad i Rymdstyrelsens stab och underställd stabschefen.


Utbildning och erfarenheter
Vi söker dig som har juristexamen och några års erfarenhet av juridiskt arbete. Vi vill också att du behärskar svenska och engelska mycket väl i tal och skrift.

Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete med internationell rätt eller rymdjuridik. Det är också meriterande om du har erfarenhet av arbete i internationell organisation eller med internationella frågor. Vidare är det meriterande med erfarenhet av juridiskt arbete inom statlig förvaltning.


Personliga egenskaper
Som person kan du arbeta självständigt, ta egna initiativ och vara drivande. Du uppskattar och har mycket god förmåga att samarbeta med såväl kollegor som våra externa samarbetsparter. Det är också viktigt att du kan förstå och analysera komplexa frågor av varierande karaktär samt att du har god förmåga att slutföra dina arbetsuppgifter i tid med rätt kvalitet. Du är därtill en lösningsorienterad person, har god kommunikativ förmåga och uttrycker dig väl i tal och skrift.

Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper. Rymdstyrelsen vill bibehålla en jämn könsfördelning på arbetsplatsen och ser därför gärna kvinnliga sökande till den här tjänsten.


Bakgrund

Rymdstyrelsen har beviljats ökade resurser för att hantera utökade uppgifter och ansvarsområden och utlyser därmed denna tjänst. Tillämpningar av rymdteknik inom jordobservation, navigering och telekommunikation får allt större betydelse och berör fler och fler sektorer i samhället både nationellt och globalt. Den allra största delen av Sveriges rymdsatsningar, ca 70 %, går till Esa. Det märks också på Rymdstyrelsens arbete, en stor del av vår tid går åt till olika aktiviteter som har koppling till Esa. Alla Esas medlemsstater deltar i möten med Esas råd och programstyrelser. Det är också Rymdstyrelsens uppgift att se till så att svenska forskare och svensk industri får maximalt utbyte av det arbete som görs på Esa.
Sedan 2009, då Lissabon-fördraget trädde i kraft, har EU mandat att arbeta med rymdfrågor. Rymdstyrelsen är på olika sätt involverade i EU:s arbete med olika rymdfrågor och policies. Sverige har mellanstatliga avtal inom rymdområdet med Ryssland och USA. Rymdstyrelsen har även ett omfattande samarbete och avtal på myndighetsnivå med aktörer i flera andra länder. Alla som vill bedriva icke-statlig verksamhet i yttre rymden måste söka tillstånd via Rymdstyrelsen. Verksamhet som kräver tillstånd är uppsändning av satelliter samt alla åtgärder för att manövrera eller på annat sätt påverka satelliter.
 


Kontaktpersoner och ansökan
Sofia Strand, stabschef, 08-40 90 77 94
Olle Norberg, generaldirektör, 08-40 90 77 86
Fackliga företrädare (SACO): Johan Köhler 08-40 90 77 93, Göran Boberg 08-40 90 77 83

Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde snarast. Provanställning kommer att tillämpas. Ärendenummer 301/17. Ansökningstiden gick ut 2018-02-04.

Vi har tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring inför denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Rymdstyrelsen är ansvarig myndighet för frågor som gäller den svenska rymdverksamheten, särskilt forskning och teknisk utveckling, och fungerar som kontaktorgan för det internationella rymdsamarbetet inom dessa områden. Rymdstyrelsen säkerställer tillgången till samhällsviktig rymdinfrastruktur och efterfrågade satellitdata samt bidrar till att utveckla konkurrenskraftiga företag och högkvalitativ forskning i Sverige. Vi sprider kunskap om den svenska och europeiska rymdverksamheten.

Senast uppdaterad: 21 december 2017