Förutsättningar för små satelliter från Esrange

Rymdstyrelsen har idag tillsammans med Swedish Space Corporation (SSC) redovisat regeringsuppdraget om uppsändning av små satelliter från Esrange.

Rymdstyrelsen och SSC gör bedömningen att förutsättningarna finns för att på affärsmässiga grunder sända upp satelliter från Esrange förutsatt att beslut föreligger om såväl investering i etablering av förmågan som uppdatering av rymdlagen. Att det finns förutsättningar innebär i korthet:

  • att det finns ett realistiskt scenario där SSC kan bedriva en kommersiell verksamhet utan förluster
  • att riskerna är hanterbara
  • att säkerheten är under kontroll
  • att SSC har realistiska planer kring val av partner

Förutom beslut om investering och översyn av rymdlagen är det angeläget att Sverige samråder med berörda grannländer om den planerade verksamheten.

Rymdstyrelsens svar till regeringen: Förutsättningar små satelliter från Esrange (PDF, 411 kb)

Senast uppdaterad: 11 januari 2018