Utlysningar

2012-04-18

Fjärranalysprogrammets användardel 2015

Sista ansökningsdag är den 22 augusti 2014 Fjärranalysprogrammets användardel 2015:Rymdstyrelsen utlyser årligen olika former av finansiellt stöd till utvecklingsprojekt och forskningsprojekt inom fjärranalysområdet. Användardelen är till för ...

Läs mer...
2014-09-11

Stödbrev och prel finansiering M4

Sista ansökningsdag är den 31 oktober 2014 Ansök om Rymdstyrelsens stödbrev och preliminär finansiering om du tänker delta i Esas Cosmic-Vision-utlysning M4

Läs mer...
2014-11-13

Rymdstyrelsens planeringsbidrag för ansökan till Horisont 2020

Sista ansökningsdag är den 25 februari 2015 Planeringsbidrag till forskare för ansökan till Horisont 2020

Läs mer...