Utlysningar

2012-04-18

Fjärranalysprogrammets användardel 2015

Sista ansökningsdag är den 22 augusti 2014 Fjärranalysprogrammets användardel 2015:Rymdstyrelsen utlyser årligen olika former av finansiellt stöd till utvecklingsprojekt och forskningsprojekt inom fjärranalysområdet. Användardelen är till för ...

Läs mer...
2014-11-13

Rymdstyrelsens planeringsbidrag för ansökan till Horisont 2020

Sista ansökningsdag är den 25 februari 2015 Planeringsbidrag till forskare för ansökan till Horisont 2020

Läs mer...