Utlysningar

2012-04-18

Fjärranalysprogrammets användardel 2015

Sista ansökningsdag är den 22 augusti 2014 Fjärranalysprogrammets användardel 2015:Rymdstyrelsen utlyser årligen olika former av finansiellt stöd till utvecklingsprojekt och forskningsprojekt inom fjärranalysområdet. Användardelen är till för ...

Läs mer...
2014-09-11

Stödbrev och prel finansiering M4

Sista ansökningsdag är den 31 oktober 2014 Ansök om Rymdstyrelsens stödbrev och preliminär finansiering om du tänker delta i Esas Cosmic-Vision-utlysning M4

Läs mer...
2014-01-24

Fjärranalysprogrammets snabbspår 2014

Sista ansökningsdag är den 31 december 2014 Snabbspår 2014 skall ses som ett komplement till användardelen och är till för att stödja användare och utvecklare inom fjärranalysområdet.

Läs mer...
2014-11-13

Planeringsbidrag till forskare för ansökan till Horisont 2020

Sista ansökningsdag är den 25 februari 2015 Planeringsbidrag till forskare för ansökan till Horisont 2020

Läs mer...