Utlysningar

2014-01-28

Horisont 2020

Sista ansökningsdag är den 12 februari 2014 Rymdstyrelsen vill uppmuntra svenska aktörers deltagande i EU:s ramprogram Horisont 2020 och erbjuder därför ett planeringsbidrag för kostnader i samband med ansökningar till någon av utlysningarna i ...

Läs mer...
2014-02-13

Alpbach sommarskola 2014

Sista ansökningsdag är den 31 mars 2014 2014 års tema för Alpbach sommarskola är "Space Missions for Geophysics of the Terrestrial Planets"

Läs mer...
2012-04-18

Fjärranalysprogrammets användardel 2015

Sista ansökningsdag är den 22 augusti 2014 Fjärranalysprogrammets användardel 2015:Rymdstyrelsen utlyser årligen olika former av finansiellt stöd till utvecklingsprojekt och forskningsprojekt inom fjärranalysområdet. Användardelen är till för ...

Läs mer...
2014-07-25

Industristöd M4

Sista ansökningsdag är den 16 september 2014 Stöd till M4-ansökningar (Esa Cosmic Vision)

Läs mer...