Utlysningar

2014-01-28

Horisont 2020

Sista ansökningsdag är den 12 februari 2014 Rymdstyrelsen vill uppmuntra svenska aktörers deltagande i EU:s ramprogram Horisont 2020 och erbjuder därför ett planeringsbidrag för kostnader i samband med ansökningar till någon av utlysningarna i ...

Läs mer...
2014-02-13

Påverkansplattformar för H2020 (EU-Sam)

Sista ansökningsdag är den 27 mars 2014 Påverkansplattformar H2020: Syftet med utlysningen är att stimulera mobilisering och samverkan mellan olika aktörer med gemensamma visioner, mål och behovsformuleringar för att tydligt positionera sve ...

Läs mer...
2014-02-13

Alpbach sommarskola 2014

Sista ansökningsdag är den 31 mars 2014 2014 års tema för Alpbach sommarskola är "Space Missions for Geophysics of the Terrestrial Planets"

Läs mer...
2013-03-21

Forskningsutlysning 2014-R och 2014-BR

Sista ansökningsdag är den 14 maj 2014 Forskningsutlysning 2014-R och 2014-BR: Utlysningen 2013-R är öppen för forskare att söka forskningsstöd för rymdforskningsprojekt, inklusive jordobservationsforskning, avseende budgetåret 2014 och fr ...

Läs mer...