Svenska rymdföretag

 

Acreo AB
Electrum 236
164 40 Kista
Tel: 08-632 77 00
Fax: 08-750 54 30
Verksamhet:
-Utveckling inom elektronik, optik och kommunikationslösningar

Aeroflex Gaisler
Kungsgatan 12
411 19 Göteborg
Tel: 031-775 86 50
Fax: 031-42 14 07
Verksamhet:
 -Digital hw design för både markbundna och rymdapplikationer

APR Technologies AB
Västra järnvägsgatan 4
745 39 Enköping
Tel: 018-444 1085
Verksamhet:
- Vätskebaserat temperaturregleringssystem
- Konstruktioner med speciella termiska krav
- Temperaturövervakning

BAP, Bruhnspace Advanced Projects AB
Box 3000
750 03 Uppsala
Tel: 0733-660707
Verksamhet:
- Produkter för alla områden av autonom robotik och automation
- Heterogena parallella datorplattformar för datafusion och
sensordatabearbetning
- Stereo-vision och bildbearbetningssystem
- Virtual Network Protocol för automatiserad integration

Blackbridge
Gustavslundsvägen 143
167 51 Bromma
Tel: 0705 - 666 555
Verksamhet:
-Äger och håller fem RapidEye fjärranalyssatelliter i drift
-Leverantör av satellitdata
-Äger och driver datacenter för bl.a. GIS data
-Mottagning av data från satelliter och styrning av satelliter

Bruhnspace AB
Rapphönsvägen 7B
756 53 Uppsala
Tel: 0707-833215
Verksamhet:
- Teknisk tankesmedja som genomför avancerade studier och prototyputveckling inom robotik, datafusion, autonoma system samt obemannade farkoster.

Brockmann Geomatics Sweden AB
Torshamnsgatan 39
164 40 Kista
Verksamhet:
-Utveckling och tillämpning av fjärranalys och GIS

Carmenta AB
Box 11354
404 28  Göteborg
Tel: 031 - 7755700
Fax: 031 - 246379
Verksamhet:
-Utvecklar s/w för digitala kartor och positioneringsdata. Tillämpningar inom t ex planeringssystem, beslutsstöd, simulering

C2sat Communications AB
Kungsvägen 26
191 45 Sollentuna Tel: 08-748 01 40
Fax: 08-748 01 43
Verksamhet:
-Utveckling och produktion av högpresterande stabiliserade antennsystem

DST CONTROL AB
Åkerbogatan 10
582 54  Linköping
Telefon: 013 211080
Telefax: 013 211081
Verksamhet:
-Utveckling och leverans av komponenter och system för rymdstabila plattformar för stratosfäriska ballonger, sondraketer och satelliter.
-Leverans av egenutvecklade komponenter såsom gyron, tröghetsnavigationssystem, servomotorer, styrsystem och IR-kameror.

ECAPS
Box 4207                  
171 04 Solna            
Tel: 08-627 63 72
Fax: 08-98 70 69
Verksamhet:
-Utvecklar miljövänliga framdrivningssystem

Forsway Scandinavia AB
Kaplansgatan 16 B
541 23 Skövde
Tfn: 0500 - 44 8973
Fax: 0500 - 44 8958
Verksamhet:
-Utvecklar bredbandsmodem för internet via satellit

GKN Aerospace Sweden
461 81 Trollhättan
Tel: 0520-940 00
Fax: 08-555 05678
Verksamhet:
-Utveckling av utloppsmunsycken och turbiner för Vulcain-motorn (Ariane 5)
-Teknologiprogram för pumpsystem, utloppsmunstycken och brännkammare 

Gotmic AB
Hugo Grauers gata 3B
411 33  Göteborg
Tel: 031 184 030
-MMIC och komponenter för millimetervåg

Imego AB
Arvid Hedvalls Backe 4
Box 53071
400 14 Göteborg
Tel: 031 750 1800
-Forskning inom nanotekniken och utveckling av sensorsystem inom områdena MEMS, IMU, fotonik, elektromagnetism, nanopartiklar, biologi och kemi.

IRnova AB
Electrum 236  
164 40 Kista
Tel: 08-793 66 00
Fax: 08-750 54 30
Verksamhet:
-IRnova utvecklar, tillverkar och tillhandahåller högpresterande infraröddetektorer och teknologiskt besläktade komponenter till system- och kameratillverkare över hela världen.

Jirotex Furudahlsgruppen AB / Furudahls Plast AB
Box 89
518 21 Sandared
Tel:033 -25 51 80
Fax:033 -25 56 70
Verksamhet:
- Ljudabsorbentmaterial till raketen Ariane 5

Metria AB 
Box 814
981 28 Kiruna
Tel: 0980 - 670 00
Fax: 0980 - 670 67
Verksamhet:
-Leverantör av satellitdata

Metria AB
Box 24154
104 51 Stockholm
Tel: 08-579 972 70
Fax: 08-579 972 80
Verksamhet:
-Leverantör av data, system och tjänster inom geografisk information

NanOsc AB
Electrum 205
164 40 Kista
Tel: 08 - 751 9016
Verksamhet:
- NanOsc kommersialiserar en ny revolutionerande oscillator baserad på nanoteknologi och spinntronik – den s.k. spinntroniska oscillatorn.
- NanOsc utför även legouppdrag inom sputtring och materialprocessning såsom deponering, mönstring, mätning och analys med fokus på korta ledtider och små serier.

NanoSpace AB
Uppsala Science Park,   
751 83 Uppsala
Tel:08-627 63 73
Fax: 018-471 19 65
Verksamhet:
-Utvecklar miniatyriserade styrraketer för satelliter och ett system för flödeskontroll av xenongas till jonmotorer

OHB Sweden
Solna strandväg 86
Box 1064
SE-171 22 Solna
Tel: 08-627 64 40
Fax: 08- 627 64 41
Verksamhet:
- Utvecklar och levererar kompletta satellitsystem inkl. markkontrollsystem, exempel: Odin, SMART-1, PRISMA.
- Utvecklar och levererar delsystem till satelliter såsom styrsystem (AOCS) och framdrivningssystem (propulsion)

Omnisys Instruments AB
August Barks Gata 6B
421 32 Västra Frölunda
Tel: 031-734 34 00
Fax: 031-734 34 29
Verksamhet:
Vetenskapliga instrument för rymdforskning (RF/mikrovågsområdet) 

PK Plating Technology
Aminogatan 34
431 53 Mölndal
Tel: 031-86 40 54
Fax: 031-86 45 14
Verksamhet:
-Metalliserade kolfiberstrukturer 

Rockwell Collins Sweden AB
Hälsingegatan 40
Box 6495
113 82 Stockholm
Tel: 08-587 950 00
Fax: 08-587 950 05
Verksamhet:
-Produktion av portabla upplänkar

RUAG Space AB  (f.d Saab Space)
405 15 Göteborg
Tel: 031-735 00 00
Fax: 031-735 40 00
Verksamhet:
- Datorer och datahanteringssystem
- Mikrovågselektronik
- Antenner
- Styrsystem för sondraketer
- Adapter- och separationssystem
- Satellitstrukturer

SES ASTRA AB
Kista Science Tower
Färögatan 33164 51 Kista
Tel: 08 505 645 00
Fax: 08 28 24 80
Verksamhet:
-SES ASTRA äger och håller tre kommunikationssatelliter i drift

Spacemetric
Tingsvägen 19
191 61 Sollentuna
Tel: 08-594 770 80
Fax: 08-594 770 89
Verksamhet:
-Mjukvara för produktion av satellitbilder

Spaceport Sweden
Verksamhet:
Europas första plats för suborbitala rymdflygningar för privatpersoner

Spectrogon AB
Box 2076
183 02 Täby Tel: 08-768 09 80
Fax: 08-768 72 05
Verksamhet:
-Optik för vetenskapliga instrument 

SSC  (tidigare Rymdbolaget)
Box 4207
171 04 Solna
Tel: 08-627 62 00
Fax:08-98 70 69
Verksamhet:
-Uppsändning av raketer och ballonger
-Mottagning av data från satelliter och styrning av satelliter
-Telekommunikationstjänster
-Sondraketinstrumentering, ballonggondoler
-Utrustning för experiment i tyngdlöshet 

STARCS 
Box 20006
161 02 Bromma
Tel: 08-587 623 00
Fax: 08-28 32 65
Verksamhet:
-Aerodynamik
-Vindtunneltester
-Strukturdynamik
-Akustisk analys

Sweco
Gjörwellsgatan 22
Box 34044, 100 26 Stockholm
Tel: 08-695 60 00
Fax 08-695 63 30
Verksamhet:
-Erbjuder tjänster för att strukturera, analysera och presentera stora mängder information, bland annat fjärranalys, med hjälp av geografiska informationssystem

Umbilical design
Grev Turegatan 14
114 46 Stockholm
Tel: 070-575 46 51
Verksamhet:
- Faciliterar tekniköverföring mellan rymdsektorn och svenska  industriföretag genom initiativet Down To Earth - med syfte att  katalysera nästa generations hållbara produkter och tjänster
- Design för rymdmiljöer och andra extrema miljöer

Wasa Millimeter Wave AB
c/o Chalmers Tekniska Högskola
Kemivägen 9, MC-2 huset
412 96 Göteborg
Tel: 031- 360 81 58
- Utvecklar och tillverkar kompakta högeffektsmultiaplikatorer över 100GHz

YoYo Technology AB
Regeringsgatan 82
111 39 Stockholm
Tel: 08-454 8650
Fax: 08-10 46 32
Verksamhet:
-Styrketräningsutrustning för rymd-, idrotts- och rehabiliteringsbruk 

ÅAC Microtec AB
Dag Hammarskjöldsväg 54,
BioMediT II,Uppsala Science Park
751 83 Uppsala
Tel:018-560130
Fax:018-560139
Verksamhet:
-MEMS/MST system inom Aerospace,
-sensorer, satellitsystem, massminnen, interface
- Uppdragsminiatyrisering för rymd
- Mekanisk och elektronisk design och konstruktion
- Rymdrobotik
 
 

Senast uppdaterad: 8 januari 2014