Svenska rymdföretag

Acreo
Electrum 236
164 40 Kista
Tel: 08-632 77 00
Fax: 08-750 54 30
Verksamhet:
-Utveckling inom elektronik, optik och kommunikationslösningar

Cobham Gaisler
Kungsgatan 12
411 19 Göteborg
Tel: 031-775 86 50
Fax: 031-42 14 07
Verksamhet:
 -Digital hw design för både markbundna och rymdapplikationer

APR Technologies
Västra järnvägsgatan 4
745 39 Enköping
Tel: 018-444 1085
Verksamhet:
- Vätskebaserat temperaturregleringssystem
- Konstruktioner med speciella termiska krav
- Temperaturövervakning

Bruhnspace
Rapphönsvägen 7B
756 53 Uppsala
Tel: 0707-833215
Verksamhet:
- Teknisk tankesmedja som genomför avancerade studier och prototyputveckling inom robotik, datafusion, autonoma system samt obemannade farkoster.

Brockmann Geomatics Sweden
Torshamnsgatan 39
164 40 Kista
Verksamhet:
-Utveckling och tillämpning av fjärranalys och GIS

Carmenta
Box 11354
404 28  Göteborg
Tel: 031 - 7755700
Fax: 031 - 246379
Verksamhet:
-Utvecklar s/w för digitala kartor och positioneringsdata. Tillämpningar inom t ex planeringssystem, beslutsstöd, simulering

C2sat Communications
Kungsvägen 26
191 45 Sollentuna
Tel: 08-748 01 40
Fax: 08-748 01 43
Verksamhet:
-Utveckling och produktion av högpresterande stabiliserade antennsystem

DataPath
Vågög. 6
164 40 KISTA
Tel:  08 - 728 50 00  
Verksamhet:
-Produktion av portabla upplänkar

DST CONTROL
Åkerbogatan 10
582 54  Linköping
Telefon: 013 211080
Telefax: 013 211081
Verksamhet:
-Utveckling och leverans av komponenter och system för rymdstabila plattformar för stratosfäriska ballonger, sondraketer och satelliter.
-Leverans av egenutvecklade komponenter såsom gyron, tröghetsnavigationssystem, servomotorer, styrsystem och IR-kameror.

ECAPS
Box 4207                  
171 04 Solna            
Tel: 08-627 63 72
Fax: 08-98 70 69
Verksamhet:
-Utvecklar miljövänliga framdrivningssystem

Forsway
Kaplansgatan 16 B
541 23 Skövde
Tfn: 0500 - 44 8973
Fax: 0500 - 44 8958
Verksamhet:
-Utvecklar bredbandsmodem för internet via satellit

GKN Aerospace Sweden
461 81 Trollhättan
Tel: 0520-940 00
Fax: 08-555 05678
Verksamhet:
-Utveckling och tillverkning av utloppsmunsycken och turbiner för Vulcain-motorn (Ariane 5 och 6)
-Teknologiprogram för pumpsystem, utloppsmunstycken och brännkammare 

Gotmic
Hugo Grauers gata 3B
411 33  Göteborg
Tel: 031 184 030
-MMIC och komponenter för millimetervåg

Imego
Arvid Hedvalls Backe 4
Box 53071
400 14 Göteborg
Tel: 031 750 1800
-Forskning inom nanotekniken och utveckling av sensorsystem inom områdena MEMS, IMU, fotonik, elektromagnetism, nanopartiklar, biologi och kemi.

IRnova
Electrum 236  
164 40 Kista
Tel: 08-793 66 00
Fax: 08-750 54 30
Verksamhet:
-IRnova utvecklar, tillverkar och tillhandahåller högpresterande infraröddetektorer och teknologiskt besläktade komponenter till system- och kameratillverkare över hela världen.

Jirotex Furudahlsgruppen / Furudahls Plast
Box 89
518 21 Sandared
Tel:033 -25 51 80
Fax:033 -25 56 70
Verksamhet:
- Ljudabsorbentmaterial till raketen Ariane 5

Metria
Lantmäterigatan 2
802 64 Gävle
Tel: 010 - 121 80 00
Verksamhet:
-Leverantör av data, system och tjänster inom geografisk information

NanOsc
Electrum 205
164 40 Kista
Tel: 08 - 751 9016
Verksamhet:
- NanOsc kommersialiserar en ny revolutionerande oscillator baserad på nanoteknologi och spinntronik – den s.k. spinntroniska oscillatorn.
- NanOsc utför även legouppdrag inom sputtring och materialprocessning såsom deponering, mönstring, mätning och analys med fokus på korta ledtider och små serier.

NanoSpace
Uppsala Science Park,   
751 83 Uppsala
Tel:08-627 63 73
Fax: 018-471 19 65
Verksamhet:
-Utvecklar miniatyriserade styrraketer för satelliter och ett system för flödeskontroll av xenongas till jonmotorer

nHANCE
Pryssgränd 10B
118 20 Stockholm
Tel: 070 819 31 10
Verksamhet:
-Styrketräningsutrustning för rymd-, idrotts- och rehabiliteringsbruk 

OHB Sweden
Viderögatan 6
164 40 Kista
Tel: +46 (0)8 121 40 100
Fax: +46 (0)8 751 64 20
Verksamhet:
- Utvecklar och levererar kompletta satellitsystem inkl. markkontrollsystem, exempel: Odin, SMART-1, PRISMA, InnoSat, MATS
- Utvecklar och levererar delsystem till satelliter såsom styrsystem (AOCS), Solar Orbiter, Euclid, Small GEO, Electra och framdrivningssystem (propulsion)

Omnisys Instruments
August Barks Gata 6B
421 32 Västra Frölunda
Tel: 031-734 34 00
Fax: 031-734 34 29
Verksamhet:
Vetenskapliga instrument för rymdforskning (RF/mikrovågsområdet) 

Ovzon
Vretenvägen 8
P.O Box 6069
171 06 Solna,
Tel: 08 508 600 60
Fax: 08 627 00 70
Verksamhet:
Tillhandahåller bredbandstjänster via satellit

Ruag Space
405 15 Göteborg
Tel: 031-735 00 00
Fax: 031-735 40 00
Verksamhet:
- Datorer och datahanteringssystem
- Mikrovågselektronik
- Antenner
- Styrsystem för sondraketer
- Adapter- och separationssystem
- Satellitstrukturer

SES
Kista Science Tower
Färögatan 33164 51 Kista
Tel: 08 505 645 00
Fax: 08 28 24 80
Verksamhet:
-SES äger och håller tre kommunikationssatelliter i drift

Spacemetric
Tingsvägen 19
191 61 Sollentuna
Tel: 08-594 770 80
Fax: 08-594 770 89
Verksamhet:
-Mjukvara för produktion av satellitbilder

Spaceport Sweden
Verksamhet:
Europas första plats för suborbitala rymdflygningar för privatpersoner

Spectrogon
Box 2076
183 02 Täby Tel: 08-768 09 80
Fax: 08-768 72 05
Verksamhet:
-Optik för vetenskapliga instrument 

SSC  (tidigare Rymdbolaget)
Box 4207
171 04 Solna
Tel: 08-627 62 00
Fax:08-98 70 69
Verksamhet:
-Uppsändning av raketer och ballonger
-Mottagning av data från satelliter och styrning av satelliter
-Telekommunikationstjänster
-Sondraketinstrumentering, ballonggondoler
-Utrustning för experiment i tyngdlöshet 

Sweco
Gjörwellsgatan 22
Box 34044, 100 26 Stockholm
Tel: 08-695 60 00
Fax 08-695 63 30
Verksamhet:
-Erbjuder tjänster för att strukturera, analysera och presentera stora mängder information, bland annat fjärranalys, med hjälp av geografiska informationssystem


Swedish Microwave
Dynamovagen 5
591 61 MOTALA
Tel. 0141 216135
Fax. 0141 215224
Verksamhet:
- Utveckling och produktion av mikrovågshuvuden och kringutrustning för satellitkommunikation

Umbilical design
Grev Turegatan 14
114 46 Stockholm
Tel: 070-575 46 51
Verksamhet:
- Faciliterar tekniköverföring mellan rymdsektorn och svenska  industriföretag genom initiativet Down To Earth - med syfte att  katalysera nästa generations hållbara produkter och tjänster
- Design för rymdmiljöer och andra extrema miljöer

Unibap
Box 3000
750 03 Uppsala
Tel: 0733-660707
Verksamhet:
- Produkter för alla områden av autonom robotik och automation
- Heterogena parallella datorplattformar för datafusion och
sensordatabearbetning
- Stereo-vision och bildbearbetningssystem
- Virtual Network Protocol för automatiserad integration

Wasa Millimeter Wave
c/o Chalmers Tekniska Högskola
Kemivägen 9, MC-2 huset
412 96 Göteborg
Tel: 031- 360 81 58
- Utvecklar och tillverkar kompakta högeffektsmultiaplikatorer över 100GHz

ÅAC Microtec
Dag Hammarskjölds v 48,
751 83 Uppsala
Tel:018-560130
Fax:018-560139
Verksamhet:
-MEMS/MST system inom Aerospace,
-sensorer, satellitsystem, massminnen, interface
- Uppdragsminiatyrisering för rymd
- Mekanisk och elektronisk design och konstruktion
- Rymdrobotik
 
 

Senast uppdaterad: 14 november 2017