Hantering av ansökan

Rymdstyrelsen vill försöka formalisera ansökningsförfarandet avseende projektansökan ställd till myndigheten för att bättre kunna följa upp och utvärdera vår verksamhet. Nedan hittar du policydokumentet ”Hantering av ansökan” där denna process kring ansökan beskrivs ytterligare.

 ”Hantering av ansökan pdf-fil” 

För samtliga projektansökningar, nationella såväl som inom ESA, skall en kort ansökningsblankett fyllas i som ett första steg och insändas till Rymdstyrelsen. Ansökningsblanketten finns här tillsammans med anvisningar för att fylla i den:

”Ansökninbgsblankett word-fil”
"Ansökninksblankett pdf-fil" 

 ”Anvisningar pdf-fil” 


Vidare så har Rymdstyrelsen tagit fram ett dokument som beskriver vad myndigheten förväntar sig som ett minimum av en ansökan vad avser struktur och innehåll. Dokumentet ”Ansökans utformning” hittar du här:

 ”Ansökans utformning pdf-fil”  


Rymdstyrelsens representanter för industrifrågor

Christer Nilsson                  Robert Lundin
Industriärenden                   Industri & Fjärranalys
Tfn: 08-627 6496                Tfn: 08-627 6478

Karin Holmquist
Industri & Fjärranalys
Tfn: 08-627 6495

E-post adressen bildas enl. förnamn.efternamn@snsb.se.

 


 

Senast uppdaterad: 15 november 2010