Utlysning 2018-N för långsiktigt stöd till deltagande i internationella rymdprojekt

Sista ansökningsdag var den 27 mars 2018


Utlysningen 2018-N är öppen för forskare verksamma i Sverige att söka långsiktigt stöd och åtagande för deltagande i internationella rymdprojekt inom alla forskningsområden.

 

Dokument att hämta:

Allmänna instruktioner: INSTRUCTIONS 2018 (PDF-fil) (läs detta först)

Tekniska instruktioner: TECHNICAL GUIDE 2018 (PDF-fil) (följ noga)

Ansökningsformulär: FORM 2018-N (EXCEL-fil) (Excel-formulär)

 

 

Försättsblad för bilagor: 

Bilaga 1 (PDF-fil)  Föreslaget deltagande i rymdprojekt

Bilaga 2 (PDF-fil) Kostnadsspecifikationer

Bilaga 3 (PDF-fil) Framsteg för pågående projekt

Bilaga 4 (PDF-fil)  CV för deltagande forskare

 

 

Senast uppdaterad: 10 april 2018