SRS

Välkommen till SRS, Svenska Rymdforskares Samarbetsgrupp

SRS är en sammanslutning av aktiva rymdforskare och rymdtekniker i Sverige med uppgift att verka för en positiv utveckling av svensk rymdforskning. SRS bildades redan 1964 och har således en historia som nästan är lika lång som rymdålderns.
Information, diskussion och samverkan är de tre ledorden för sammanslutningens verksamhet i dess arbete med att främja rymdforskningen, både internt och externt. Som mötesplatser används både fysiska möten och Internet.
--------------------------------------------------------------------------------

 

News

 

The 2015 annual meeting of SRS (Svenska Rymdforskares Samarbetsgrupp) will take place in Göteborg, in Scaniasalen on Chalmers Johanneberg campus.

The meeting starts 09:00 on Wednesday 11th March and aim to finish by lunch time on Thursday 12th. The programme, registration form, and accommodation tips is found on this dedicated webpage.

 

The 2014 annual meeting of SRS (Svenska Rymdforskares Samarbetsgrupp) was held Tuesday 11 March 2014 to 17:00 on Wednesday 12 March 2014 at the Ångström Laboratory in Uppsala with the Swedish Institute of Space Physics as host. The meeting  celebrated 50 years since the Swedish space scientists' network SRS was formed in 1964. (see here for details)

 SRS möte 2014

 The SRS meeting on 11-12  March 2014 in Uppsala.

 

The 2013 annual meeting of SRS (Svenska Rymdforskares Samarbetsgrupp) was held at the Swedish Institute of Space Physics in Kiruna on 12-13 March 2013 (see here for details).

SRS möte i Kiruna 2013

The SRS meeting on 13-13 March 2013 in Kiruna.

 

The 2012  SRS meeting was held at KTH in Stockholm on March 13-14,  2012. The meeting was hosted by the Alfvén Laboratory (see here for details).

SRS in Lund  2011 From the SRS meeting on 23-24 March 2011at the Lund Observatory, Lund.

 

The 2011 meeting of "Svenska Rymdforskares Samarbetsgrupp" (SRS) was held as planned in Lund on March 23-24, perfectly organised by the Lund Observatory.
The meeting had 77 registered participants.
The minutes of the meeting can be found here.
The viewgraphs shown by the invited speakers.
--------------------------------------------------------------------------------

Om SRS

SRS leds av en ordförande, som även är ordförande för en beredningsgrupp med representanter för berörda forskarsamfund (aktuella namn finns under länken ”kontakt”). Enligt överenskommelse med KVA ska nämnda beredningsgrupp även fungera som den nationella Cosparkommittén. Svensk, nationell representant i Cospar är Johan Köhler (Rymdstyrelsen).
Rymdforskningen tog på allvar fart i början av 60-talet och dess betydelse har hela tiden ökat sedan dess, inte minst tack vare den tekniska utvecklingen. Nya vetenskapliga discipliner har tillkommit och tillämpningarna har blivit flera.
Den disciplinära bredden av modern rymdforskning framgår av den information som ges under länken "forskargrupper" i menyn ovan.
Denna positiva utveckling har medfört ett ökat behov av en kreativ mötesplats för rymdforskningens olika aktörer.
Eftersom rymdforskningens förutsättningar har förändrats under resans gång så har även SRS försökt utveckla formerna för sitt agerande. Vid SRS-mötet i Kiruna den 11 september 2007 antogs därför nya stadgar, utformade för att hjälpa till att möta dessa förändringar och utmaningar. Vid mötet i Lund den 23-24 mars 2011 beslöts om vissa ändringar i stadgarna.
Svenska Rymdforskares Samarbetsgrupp som fram till 1967 hette Samarbetsgrupp för Svensk Rymdforskning (SSR) bildades på initiativ av Willy Stoffregen, föreståndare för dåvarande Uppsala Jonosfärobservatorium.

Det första mötet hölls den 21 maj 1964 vid UJO "för att diskutera vilken form svensk rymdforskning bör ha för att tillvarata de olika forskargruppernas intressen", citat från protokollet från det första mötet.
Läs protokollet i sin helhet (pdf 10124 kB)
- Kortfattade presentationer och adressuppgifter till aktiva grupper inom svensk rymdforskning
- För allmän information om svensk rymdverksamhet se www.rymdstyrelsen.se

 Vidare information

Forskargrupper

Stadgar

Protokoll

SRS-möten

Senast uppdaterad: 23 februari 2015