Fjärranalyskommittén (FAK)

 

Rymdstyrelsens Fjärranalyskommitté består av följande personer:

Giuliano Di Baldassarre, Institutionen för geovetenskaper, Uppsala universitet
Lars Eklundh, Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap, Lunds universitet
Malin Johansson, UiT Norges Arktiske Universitet, Earth Observation Laboratory
Thomas Klein, Enheten för forskning och miljömål, Kunskapsavdelningen Havs‐ och vattenmyndigheten
Petra Philipson, Brockmann Geomatics Sweden AB
Timo Tokola, School of Forest Sciences, University of Eastern Finland

Senast uppdaterad: 1 december 2015