Illustration av den europeiska rymdsonden JUICE och planeten Jupiter. ESA/AOES

Illustration av den europeiska rymdsonden JUICE och planeten Jupiter. ESA/AOES

Utlysning av Fjärranalysprogrammets användardel 2015

  

Istäcket i nordvästra Wedellhavet 2002Härmed utlyses användardelen inom Rymdstyrelsens Fjärranalysprogram. Instruktioner och ansökningshandlingar hittar ni här:

Inom Rymdstyrelsens användardel kan befintliga och potentiella fjärranalysanvändare söka pengar för att utveckla sitt användande av tekniken. Ansökan kan skrivas i samarbete med svenska utvecklare av fjärranalysmetoder och produkter. Stöd i användardelen kan även sökas av svenskt näringsliv med långsiktiga ambitioner inom fjärranalysområdet. Rymdstyrelsens stöd skall ses som ett initialt bidrag för att uppmuntra användandet av fjärranalys och framtagandet av nya produkter och tjänster. Medel kan inte sökas inom programmet för att täcka aktörers kostnader för deltagande i projekt inom Horisont 2020.

Information om programmet och samtliga ansökningshandlingar återfinns här.

Sista ansökningsdag: 22 augusti 2014


 

Rosetta

Rymdsonden Rosetta har färdats genom rymden i snart tio år för att nå sitt mål – kometen Churyumov-Gerasimenko. Ombord finns bland annat svenska instrument som ska användas för att för första gången i detalj undersöka en komet. Rosetta ska även skicka ner en landare på kometens yta för att på så sätt kunna studera den på riktigt nära håll. Här har vi samlat information, bilder och animeringar som rör Rosetta.

Utökad information om ESA

ESA Council 2012

Den största delen av Rymdstyrelsens budget, cirka 65 %, går till projekt som genomförs inom det europeiska rymdorganet ESA. Internationellt samarbete är helt nödvändigt inom rymdverksamhet eftersom projekten ofta kräver stora resurser i form av både kompetens och pengar. Därför behöver flera länder gå ihop och genomföra projekten tillsammans. Det europeiska samarbetet ökar i betydelse och det blir allt viktigare för svenska företag och forskare att medverka i europeiska program för att positionera sig i den internationella konkurrensen.

Vi har utökat vår information om det svenska deltagandet i ESA här på Rymdstyrelsens webbplats. Under fliken Sverige i rymden/ESA kan du nu hitta nyheter från ESA:s råd och programkommittéer, en sida som uppdateras med ny information varje månad. Programkommittéernas uppdrag och svenska kontaktpersoner listas på en särskild sida. Du hittar också information om Sveriges bidrag till ESA:s olika program.

Allmänt om ESA
Senaste nytt från ESA
Sveriges deltagande i ESA
ESA:s programstyrelser

Rymdkanalen.se

Logotyp Rymdkanalen

Rymdkanalen är en sajt om rymden. Här kan alla rymdintresserade följa svenska och internationella nyheter och händelser inom rymdvärlden.
På Rymdkanalen.se hittar du artiklar, filmer, tips och nyheter, av både lättare och mer avancerad karaktär. Vår ambition är att väcka och öka intresset för naturvetenskap, främst hos unga.

Besök oss gärna! Vi finns även på Twitter och Facebook.

Twitterlogo Följ Rymdkanalen på Twitter

ikoner   Följ Rymdkanalen på Facebook

 

Nationella påverkansplattformar för ökat deltagande i Horisont 2020

EU-Sam, som består av myndigheterna Energimyndigheten, Forte, Formas, Rymdstyrelsen, Vetenskapsrådet och Vinnova, gör en gemensam utlysning för finansiering av nationella påverkansplattformar för ökat deltagande i det europiska ramprogrammet Horisont 2020. Syftet med utlysningen är att stimulera mobilisering och samverkan mellan olika aktörer med gemensamma visioner, mål och behovsformuleringar för att tydligt positionera svenska styrkeområden på europeisk nivå.

Mer information och ansökningsinstruktioner finns på Vinnovas hemsida för påverkansplattformar (öppnas i eget fönster).

 

Läromedel: Vi rymmer till rymden - ett äventyr i tyngdlöshet

- Hur går astronauter på toaletten?Vi rymmer till rymden
- Vad är g-kraft?
- Hur byggs en satellit?
Baskunskaper om bemannade rymdfärder och livet på en rymdstation är ämnet i detta kompletta skolpaket för årskurs 3, 4 och 5. Paketet består av ett elevhäfte, en lärarhandledning och en DVD.

Materialet är kostnadsfritt och finns att beställa eller ladda ner på våra undervisningssidor.

Till sidan med utbildningsmaterial

Mer information om Vi rymmer till rymden och beställningsformulär


 

 

Med blicken mot jorden – en skrift om fjärranalys

Satellitdata är en etablerad del av vårt samhälle och en del av vår moderna infrastruktur. Alltfler svenska myndigheter, företag och organisationer använder sig av fjärranalys i sin verksamhet. Skriften "Med blicken mot jorden", som ges ut av Rymdstyrelsen, ger konkreta exempel på hur satellitdata används i Sverige och utomlands.

Skriften beskriver bland annat hur satellitanalys används för att avgöra skogsbestånd och hyggen, rädda liv och spara bränsle till havs, möta miljökatastrofer, mäta vattenkvalitet, ta fram väder- och klimatprognoser samt hantera kriser och katastrofer i Sverige och utomlands. I skriften kan du också läsa hur satelliter används för att skydda elefanter och andra djur som rör sig mellan Tanzania och Moçambique.

Skriften är gratis.

Här kan du beställa boken

Du kan också ladda ner en digital version (Pdf -fil, 12 MB)

 

 

Entreprenörskap och rymd

 

En förändrad marknad och nya behov – vilka nya möjligheter kan det ge svenskt högteknologiskt kunnande?
 
Världens samlade intäkter från rymdverksamheter uppgår till 150–165 mdr USD enligt OECD, varav statliga rymdbudgetar utgör cirka 65 mdr USD medan den kommersiella marknaden (bestående av produkter, tjänster och infrastruktur för kommunikation, TV-distribution och positionering) uppgår till cirka 95 mdr USD.
 
Under senare år har det skett en förändring av den globala rymdmarknaden där ett växande antal företag utvecklar lösningar beställda från offentliga rymdorganisationer. Samtidigt kommer allt fler människor i kontakt med rymdtekniken i sin vardag och nya möjligheter och behov uppstår.
 
Se inspelningen från seminariet

 

 


Följ med på en fantasifylld resa ut i universum

-radioteater för grundskolans årskurs två
Allting ryms i rymdenI "Allting ryms i rymden" får vi följa med Therese och Peter på en hisnande resa ut i universum. Till radioteatern, som är 24 minuter lång, finns också, en kort lärarhandledning och en poster att ladda ner.

Läs mer om utbildningsmaterialet Allting ryms i rymden.

Bild: Therese Dahlberg och Peter Mörlin Foto: P Degerman


 Facebook Rymdstyrelsen på Facebook

 ikoner  Följ Rymdstyrelsens generaldirektör Olle Norberg på Twitter